• Nishitan日本語Site
 • NishitanEnglishSite
 • Nishitan中文Site

Nội dung đào tạo

Tiếng Nhật 1

Mục tiêu:JLPT N5 / CEFR cấp A1

Môn học Tiếng Nhật 1 / Từ vựng và chữ Hán 1 / Văn hóa Nhật Bản / Giao tiếp 1

Đọc

 • Có thể đọc được đoạn văn ngắn viết về gia đình và sự việc thân quen.

Nghe

 • Có thể hiểu được ngôn ngữ trong phạm vi liên quan trực tiếp đến bản thân mình như thông tin cá nhân cơ bản, thông tin gia đình, mua sắm, hàng xóm, công việc...

Nói

 • Có thể chào hỏi, giới thiệu bản thân. Có thể giao tiếp đơn giản về thứ mình muốn và việc mình muốn làm...
 • Có thể giải thích đơn giản về sở thích, cuộc sống, gia đình...
 • Vùa chú ý ngữ điệu cao thấp của tiếng Nhật vừa nói được.

Viết

 • Viết được từ vựng sử dụng chữ mềm, chữ cứng và chữ Han cơ bản.
 • Có thể viết được thông tin cá nhân và gia đình như tên, quốc tịch, địa chỉ, tên trường, cá nhân, thông tin gia đình...

Tiếng Nhật 2

Mục tiêu:JLPT N4 / CEFR cấp A2

Môn học Tiếng Nhật 2 / Việt luận 1 / Từ vựng chữ Hán 2 / Giao tiếp 2 / Học trải nghiệm 1

Đọc

 • Đọc và hiểu được những đoạn văn ngắn có sử dụng từ vựng và chữ Hán cơ bản dung trong cuộc sống hằng ngày.
 • Có thể hiểu được thư, tin nhắn ngắn.

Nghe

 • Có thể hiệu được nội dung giao tiếp trong bối cảnh hàng ngày nếu được nói chậm.
 • Có thể nghe được những điểm quan trọng của cách dung máy móc, phát thanh...

Nói

 • Có thể truyền đạt được nguyện vọng, giải thích được các chủ đề quen thuộc.
 • Có thể truyền đạt cho đối phương bằng câu thổng kết đơn giản về những thứ không ở trước mắt.

Viết

 • Có thể viết được các đoạn văn ngắn sử dụng từ vựng và chữ Hán cơ bản dùng trong đời sống hàng ngày liên kết lại tạo thành nhật ký hoặc bài giải thích về các chủ đề thân quen.
 • Có thể viết các tin nhắn cá nhân ngắn như thiệp, thư và email...
 • Có thể ghi chép lại nội dung học và các mục liên lạc.
 • Có thể đánh máy những tài liệu ngắn sử dụng chữ mềm, chữ cứng và các chữ Hán đơn giản.

Tiếng Nhật 3

Mục tiêu:JLPT N3 / CEFR cấp A2~B1

Môn học Tiếng Nhật 3 / Từ vựng chữ Hán 3 / Việt luận 2 / Hội thoại 1 / Xã hội NhậtBản 1 / Ôn thi năng lực 1 / Ôn thi năng lực 2 / Giao tiếp 3

Đọc

 • Vừa đọc vừa hiểu được bài văn dài với nội dung dễ.
 • Đọc hiểu các chủ đề dễ hiểu liên quan đến bản thân, tiểu luận và tiểu thuyết...

Nghe

 • Nghe thông báo ở ga, siêu thị, trường học... trong cuộc sống hàng ngày ở Nhật thì có thể hiểu được ý chính.
 • Nghe được tóm tắt thông tin và hướng dẫn cần thiết cho bản thân trong các liên lạc về công việc và trường học.

Nói

 • Trả lời được những câu hỏi đối phương đưa ra.
 • Có thể giao tiếp phù hợp theo từng đối tượng và hoàn cảnh như được nhờ, được cho phép, mời, từ chối...

Việt

 • Sử dụng chính xác ngữ pháp để viết ý kiến của bản thân một cách có lý lẽ và lập luận phù hợp.
 • Viết ý kiến của mình bày tỏ sự đồng ký hoặc phản đối về một chủ đề nào đó.

Tiếng Nhật 4

Mục tiêu:JLPT N2 / CEFR cấp B1

Môn học Tiếng Nhật 4 / Viết luận 3 / Từ vựng và chữ Hán 4 / Hội thoại 2 / Xã hội NhậtBản 2 / Ôn thi năng lực 3 / Ôn thi năng lực 4 / Giao tiếp 4 / Học thự hành 2
 • Nói và viết đúng ngữ pháp, có thể diễn đạt điều mình muốn trao đổi một cách mạch lạc.
 • Sử dụng ngữ pháp và liên từ phù hợp, chú ý phân đoạn và viết được văn bản có bố cục về một chủ đề nào đó.
 • Có thể đặt mình vào vị trí của đối phương và cân nhắc cảm xúc của đối phương để viết thư và email.
 • Có thể truyền đạt cụ thể thông tin về những điều mình quan tâm, sự việc quan trọng đã xảy ra cũng như việc mình đã trải qua.
 • Vừa hiểu vừa đọc được bài văn có bố cục nhất định.
 • Nghe được tiếng Nhật nói với tốc độ gần giống với tự nhiên trong nhiều tình huống khác nhau và biết nói lễ phép, lịch sự.
 • Đối với nội dung mình hiểu thì có thể nhấn mạnh trọng điểm, giải thích cụ thể các vấn đề liên quan, đưa ra nguyên căn để giải thích các nhìn của bản thân.
 • Nhìn biểu đồ, tóm tắt được thông tin mình hiểu được và giải thích bằng lời được sau đó có thể nói được ý kiến của mình về vấn đề đó.

Tiếng Nhật 5

Mục tiêu:JLPT N2 / CEFR bậc B2

Môn học Tiếng Nhật 5 / Tiểu luận 1 / Từ vựng và chữ Hán 5 / Hội thoại 3 / Ngữ pháp 1 / Nghe 1 / Đọc 1 / Giao tiếp 5
 • Với các chủ đề gần gũi và câu chuyện nêu rõ hướng phát triển thì dù nội dung có dài hay trừu tượng thì vẫn có thể hiệu được tổng thể nội dung.
 • Đọc thư và tin nhắn từ trường hoặc chỗ làm thêm thì có thể hiểu nội dung chính ngay. Và đối với bài văn dài thì có thể tìm ra các điểm chính.
 • Có thể nói chi tiết và chính xác về chuyên ngành mình có kinh nghiệm hoặc mình quan tâm.
 • Có thể tổng kết và đánh giá bài thảo luận và thông tin đa dạng về nhiều chủ đề mà mình quantâm và viết một cách có lập luận ở một mức độ nhất định.

Tiếng Nhật 6

Mục đích:JLPT N1 / JLPT N1 / CEFR bậc B2~C1

Môn học Tiếng Nhật 6 / Tiểu luận 2 / Từ vựng và chữ Hán 6 / Hội thoại 4 / Ngữ pháp 2 / Nghe 2 / Đọc 2 / Giao tiếp 6
 • Nghe hiểu nội dung tổng thể khi nghe bài giảng bậc đại học và tin tức.
 • Dù là bài văn lập luận phức tạp và dài thì nếu đọc kỹ thì đều có thể hiểu được. Nếu tra từ điển thì có thể hiểu được tổng thể bài văn.
 • Có thể phát triển mạch lý luận và luận điểm để viết báo cáo.
 • Có thể hiễn đạt một cách chính xác suy nghĩ và ý kiến của bản thân.
 • Hiểu rõ về kính ngữ và có thể lưu ý đễn cảm xúc và địa vị của đối phương để nói chuyện.
 • Có thể nói xen lẫn biểu đạt cảm xúc, ngầm ý gián tiếp và hài hước.

Thời khóa biểu(Ví dụ với người mới bắt đầu)

Giờ・Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
9:00~10:30 Xã hội Nhật Bản Tiếng Nhật Làm văn Nghe Từ vựng, chữ Hán
10:40~12:10 Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Giao tiếp
13:00~14:30 Hướng nghiệp Văn hóa Nhật Bản Hội thoại Tiếng Nhật Tiếng Nhật

cuộn giấy →