• Nishitan日本語Site
 • NishitanEnglishSite
 • Nishitan中文Site

Sinh hoạt sinh viên

Sự kiện trong năm

Tháng 4
 • Lễ khai giảng kỳ mùa xuân
 • Thi đầu vào
 • Học nhập môn
 • Bắt đầu đi học
 • Khám sức khỏe
Tháng 5
 • Lễ hội thể thao
 • Du lịch cho sinh viên mới
Tháng 7
 • Thi năng lực tiếng Nhật
 • Kết thúc học trước nghỉ hè
Tháng 8
 • Nghỉ hè
Tháng 9
 • Đi học lại
 • Kết thúc học kỳ I
 • Lễ tốt nghiệp kỳ mùa thu
Tháng 10
 • Lễ khai giảng kỳ mùa thu
 • Thi đầu vào
 • Học nhập môn
 • Bắt đầu đi học
 • Khám sức khỏe
 • Du lịch cho sinh viên mới
Tháng 11
 • Thi đại học cho du học sinh
 • Lễ hội văn hóa
Tháng 12
 • Thi năng lực tiếng Nhật
 • Nghỉ đông
Tháng 1
 • Đi học lại
Tháng 2
 • Đại hội hùng biện
Tháng 3
 • Lễ tốt nghiệp kỳ mùa xuân

Sự kiện giao lưu quốc tế

Tháng 5
 • Tham gia diễu hành Lề hội Dontaku
Tháng 6
 • Tiệc hữu nghị quốc tế
Tháng 11
 • Biểu diễn, bán hàng tại lễ hội văn hóa
Tháng 12
 • Tiệc giáng sinh
Tháng 2
 • Tiệc Tết cổ truyền